Jak się pisze zamąż czy za mąż?

za mąż

Poprawna pisownia

zamąż, za monż, zamonż, za mąsz, zamąsz, za mąrz, zamąrz

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

za mąż

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Poznała go na studiach i wzięli ślub, a teraz są już po sześciu latach małżeństwa.
  • Wkrótce miała wyjść za mąż, lecz wszystko uległo zmianie.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.