Jak się pisze zarażać czy zararzać?

zarażać

Poprawna pisownia

zararzać

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zarażać

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z zasadą  pisowni języka polskiego, piszemy ż gdy wymienia się ono na : g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach pokrewnych.

Bezokolicznik „zarażać” jest zsynchronizowany z czasownikiem „zarażać”; innymi słowy, to znaczy wziąć od kogoś chorobę. W związku z tym otrzymujesz ż za z (zarażać – zarazić).

Przykłady poprawnej pisowni

Madzia zaraża w sklepach chodząc bez maseczki.

Bartek zaraził koleżankę przeziębieniem.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.