Jak się pisze zasponsorować czy za sponsorować?

zasponsorować

Poprawna pisownia

za sponsorować

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zasponsorować

Dlaczego tak się pisze?

Przedrostek „za-” stanowi integralną część tego czasownika, dlatego należy zapisać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Chłopak zasponsorował mi 2 for you w mc.

Szkoła zasponsorowała nam wyjście do teatru.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.