Jak się pisze zastrzeżenie czy zastrzerzenie,?

zastrzeżenie

Poprawna pisownia

zastrzerzenie

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zastrzeżenie

Dlaczego tak się pisze?

zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j, dlatego piszemy zastrzeżenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Miewam zastrzeżenia co do wiarygodności jego tekstów.

Mam zastrzeżenia co do jakości pracy.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.