Jak się pisze zato czy za to?

za to

Poprawna pisownia

zato

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

za to

Dlaczego tak się pisze?

Za to jest to spójnik występujący w znaczeniu, ale, ale zamiast tego. W połączeniu z tym tworzy wyrażenie przyimkową. W większości przypadków takie wyrażenia są pisane osobno, zgodnie z zasadami ortografii.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie pracuję, ale za to mam ciekawe studia.

Chce ci za to bardzo podziękować.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.