Jak się pisze zczytać czy sczytać?

szczytać

Poprawna pisownia

zczytać

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

szczytać

Dlaczego tak się pisze?

Szczytać to porównać kopię z oryginałem, porównać rękopis z maszynopisem. W naszej epoce cyfrowej kojarzy się również czytanie w zakresie przesyłania danych, powielania i innych procesów. Według obowiązujących nas zasad ortograficznych, gdy wyraz rozpoczyna się spółgłoską bezdźwięczną (c, ch, cz, f, k, p, s), to naszym przedrostkiem jest „s”: s + czytanie = sczytanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziennik miejski sczytał informacje z dziennika wojewódzkiego.

Mateusz sczytał odpowiedzi do sprawdzianu od kolegi z ławki.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.