Jak się pisze zdąrzą czy zdążą?

zdążą

Poprawna pisownia

zdąrzą

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zdążą

Dlaczego tak się pisze?

Zdążyć oznacza zrobić coś w odpowiednim czasie lub przed upłynięciem określonego czasu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdążyłam na pociąg.

Zdążyłem przed zamknięciem urzędu.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.