Jak się pisze zdjąłem czy zdjołem?

zdjąłem

Poprawna pisownia

zdjołem

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zdjąłem

Dlaczego tak się pisze?

Wyrażenie „Zdjąłem” jest używane w odniesieniu do formy pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym czasownika „zdjąć”.

Użycie „ą” opiera się na ogólnej wytycznej tworzenia form męskich dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym, która polega na używaniu formy męskiej w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas wizyty u lekarza, potrzebowałam zdjąć ubrania.

Podczas przygotowań do kąpieli zdjąłem wszystkie ubrania.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.