Jak się pisze zerówka czy zeruwka?

zerówka

Poprawna pisownia

zeruwka

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zerówka

Dlaczego tak się pisze?

Zerówka to określenie ostatniej klasy zerowej lub zerowej w szkole. „Ó” w wyrazie „zero” jest zgodne z zasadą polskiej pisowni, która mówi, że „ó” zapisuje się w sufiksach: -ów, -ówna, -ówka

Przykłady poprawnej pisowni

Mój syn uczęszcza do zerówki.

Wasza córka trafia do zerówki.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.